- door Magnolis

Het UBO-register en de vennootschap: controle, kennisname, sancties, kosten en inwerkingtreding

Controle, kennisname, sancties, kosten, ...

De geregistreerde gegevens zullen door de administratie gecontroleerd worden. Te dien einde zal zij samenwerken met onder meer de FOD Financiën, maar ook met derden en met de andere lidstaten van de Europese Unie. Zoals reeds vermeld hebben de meldingsplichtige entiteiten de verplichting om elk verschil dat zij vaststellen tussen de informatie in het register en deze waarover zij beschikken te melden aan de bevoegde autoriteiten.

Bij de aanvraag van gegevens uit het centraal register heeft men de mogelijkheid de aanvrager een administratieve kost aan te rekenen. In het geval van niet-naleving van de regelgeving inzake het UBO-register kunnen administratieve boetes opgelegd worden.

Elke uiteindelijke begunstigde moet worden geïnformeerd over zijn rechten en verplichtingen in verband met het UBO-register. Verder kunnen uiteindelijke begunstigden ook kennis nemen van de op hun naam geregistreerde informatie, alsook verzoeken om deze gegevens te wijzigen en/of weg te halen. Naar aanleiding van de raadpleging van de gegevens van uiteindelijke begunstigden zullen deze laatsten niet worden verwittigd.

Wanneer treden de verplichtingen omtrent het UBO-register in werking?

De Europese richtlijnen bepalen dat de lidstaten uiterlijk tegen 10 januari 2020 hun UBO-register op touw moeten hebben gezet. Het Koninklijk Besluit tot verdere implementatie van het UBO-register treedt echter reeds in werking op 31 oktober 2018, op grond van artikel 26. Aangezien de gegevens moeten worden verstrekt binnen één maand vanaf de inwerkingtreding, dienen in principe uiterlijk 30 november 2018 de hierboven vermelde persoonsgegevens worden overgemaakt. Op haar website en in de FAQ over het UBO-register heeft de FOD Financiën uitstel verleend. Uiterlijk op 31 maart 2019 dient de nodige informatie over de uiteindelijke begunstigden te zijn overgemaakt aan de bevoegde autoriteiten. Tegen ten laatste 10 maart 2021 moeten de verschillende Europese registers via een centraal Europees platform aan elkaar gekoppeld te zijn.

Zie hierover ook: Het UBO-register. Het einde van een tijdperk in anonimiteit

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info