- door Magnolis

Boomers and Millennials: meegaan met je tijd

Boomers and Millennials

Elke generatie heeft zijn eigen benadering van leven en werk. Met het risico om open deuren in te trappen: de interactie tussen generaties kan grote gevolgen hebben voor families en hun bedrijven. De houding ten opzichte van werk, carrière, gezinsleven en familiebedrijf is nogal ingrijpend veranderd sinds 1978, toen de “Babyboomers” (geboren tussen 1946 en 1964), net op de arbeidsmarkt kwamen.

Babyboomers hadden doorgaans veel contact met hun ouders, op hun beurt leden van de "Silent" of "Builder" generatie (geboren tussen 1925 en 1945). Deze generatie is nog niet per se met pensioen op de leeftijd van 60 of zelfs 70, zoals vroeger de gewoonte was. Ze oefenen nog steeds aanzienlijke invloed uit op families, stichtingen en bedrijven.

Tegenwoordig hebben de Boomers de leiding en worden ze getroffen door de nieuwe golf van verandering die de Millennial-generatie (geboren tussen 1982 en 2004, soms Generation Y genoemd) met zich meebrengt. Deze Millennials maken 80% van het wereldwijde personeelsbestand uit. We hebben nog nooit een generatiewisseling op deze schaal gezien en de meeste Boomer-leiders zijn nog niet klaar voor de wijdverspreide veranderingen die de Millennials zullen aanbrengen in hun organisaties.

In het midden daartussen zit de Generatie X (geboren tussen 1961-1980), met technische vaardigheden en inzichten in nieuwe trends die hen sneller tot leidende posities hebben gedreven dan de twee generaties die hen voorgingen.

Bij het Cambridge Institute for Family Enterprise volgde men hoe alle vier de hedendaagse generaties leven en werk benaderen en welke impact die benadering heeft op familiebedrijven, met oog voor de verwarring en het conflict dat kan ontstaan ​​wanneer meerdere generaties - vooral uit dezelfde familie - elkaar ontmoeten.

Een verschillende blik op de wereld

Boomers over de hele wereld delen een sterke werkethiek en hebben zich meestal bij gevestigde organisaties aangesloten om aan hun carrière te werken. Tijdens hun jonge jaren hadden ze profijt van drie belangrijke dingen: modern onderwijs, een groeiende markt en een grotendeels vreedzame wereldeconomie, gecombineerd met geloof in wetenschappelijke vooruitgang. Boomers in de Verenigde Staten zijn opgegroeid in een wereld van een presidentiële moord, Watergate, de Vietnamoorlog, de vrouwenrechtenbeweging en Martin Luther King, Jr. Zij hebben minder vertrouwen in de autoriteiten dan hun ouders, zijn sceptisch tegenover macht in de overheid en bedrijven, en geloven dat het hun taak is om de wereld een betere plek te maken. Ze hechten belang aan verandering door kennis, rationaliteit en communicatie.

Millennials zijn hun kleinkinderen en tegenwoordig de jongste rekruten op het werk. De vroege Millennials studeerden af van de universiteit ongeveer op het moment dat de wereldwijde recessie begon. Als ze nog niet bij de beroepsbevolking horen ondertussen, lijden ze waarschijnlijk aan de twintiger-werkloosheid die kenmerkend is voor hun leeftijdsgroep in veel landen.

De tweede golf van Millennials zat grotendeels nog op de lagere school op 11 september 2001, toen een terroristische gebeurtenis in de VS het begin markeerde van een nieuw mondiaal tijdperk. Deze late Millennials, vandaag nog steeds jongvolwassenen, ervaren economische onzekerheid overal om hen heen.

Sommige experts zijn van mening dat het schijnbare gebrek aan interesse van Millennials om lid te worden van organisaties voortvloeit uit het gebrek aan kansen dat die organisaties momenteel bieden, samen met het gebrek aan loyaliteit dat organisaties uiten. Het lijkt begrijpelijk dat Millennials het veiliger vinden om in zichzelf te investeren dan in zulke organisaties.

Impact van technologie

Millennials zijn de eerste generatie die volledig is opgegroeid met computers in huis en werd ondergedompeld in sociale media. Dit kan een verklaring zijn voor de korte aandachtsspanne die waarnemers toeschrijven aan Millennials. Terwijl Boomers nieuwe technologie als een noodzakelijke tool voor werk en leven accepteerden, beschouwen Millennials technologie als de belofte van een beter leven en hebben ze er zelfs alle vertrouwen in dat technologie mondiale verandering mogelijk zal maken en produceren.

Studies toonden aan dat stoppen met sociale media dezelfde symptomen veroorzaakt als het afkicken met een verslavende drug. Ironisch genoeg zijn deze “ontkoppelde” Millennials, meer verbonden met hun familie. Uit onderzoek bleek dat zij gemiddeld 1,5 keer per dag met hun ouders spreken. Waar het ooit ongehoord was voor jonge volwassenen om na school terug thuis te gaan wonen, wordt het vandaag stilaan de norm. Deskundigen zeggen dat deze gehechtheid aan huis en ouders achter een volledig nieuwe fase van persoonlijke ontwikkeling zit die zij bestempelen als “opkomende volwassenheid”: een gerichtheid op zelfontplooiing, gekenmerkt door zelfonderzoek en het uitproberen van verschillende wegen naar een goed leven.

Jongvolwassenen van vandaag (inclusief hoger opgeleiden) vinden het geen probleem om om het jaar of twee van baan te veranderen om hun eigen loopbaanontwikkeling te bevoordelen. Over de hele wereld vertellen Millennials dat ze niet geïnteresseerd zijn in werken in gevestigde organisaties of een conventionele carrière. In zakelijke families horen we ook veel serieuzere discussies over het evenwicht tussen werk en privéleven - een onderwerp dat X’ers en Millennials aan de orde hebben gesteld, die het erover eens zijn dat werk niet de primaire focus van het leven moet zijn.

Gemeenschappelijke focus

Er is gelukkig wel een gemeenschappelijke grond tussen Boomers en Millennials. Beide zijn van mening dat het bedrijfsleven een sociaal doel heeft en dat zowel zijzelf als hun familiebedrijf moeten aandringen op sociale verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor het milieu.

Maar hoewel Boomers en Millennials die instelling delen, kunnen hun interacties problematisch zijn. Onderzoek aan de Universiteit van Georgetown suggereert dat Millennials en Boomers betrokkenheid in de gemeenschap anders benaderen. Boomers geloven in face-to-face interactie en vinden het belangrijk om zich te mengen en hun stem te laten horen in hun gemeenschap en regerende fora. Boomers beschuldigen Millennials van "slacktivisme" vanwege hun primaire gebruik van sociale media in plaats van fysieke bijeenkomsten, om ideeën uit te zenden, standpunten te bepalen en actie te ondernemen. Millennials aan de andere kant, vragen zich af waarom ze het huis moeten verlaten om met de gemeenschap in contact te komen wanneer technologie een meer langdurige impact kan opleveren.

Ondernemerschap

Overweeg tot slot dit. Meer Millennials uit zakenfamilies willen zelf ondernemer zijn en beschouwen ondernemerschap als een ​​zeer belangrijke levenservaring. Men gelooft dat hun interesse in ondernemerschap een weerspiegeling is van wat voor hun generatie belangrijk is in werk en leven - onafhankelijkheid, flexibiliteit en zelfexpressie. De ondernemerszin van Millennials kan een goede zaak zijn voor families die willen diversifiëren naar andere bedrijfstakken. U moet dus nadenken over de kansen die u Millennials kunt bieden, zowel binnen als buiten de (huidige) kernactiviteit van het bedrijf - en wie zich op welke manieren moet aanpassen om het geheel te laten passen.

Misschien is de grootste uitdaging bij het werken met Millennials immers wel het aanpassen van hun werkgewoonten. De meeste Millennials zeggen zelf dat oudere generaties een betere werkethiek hebben. Velen van hen verwachten dat werk wordt gekenmerkt door humor en plezier, dus hun eigen productiviteit zal afhankelijk zijn van het aanbod daaraan. Is de werkethiek van Millennials dan echt zwakker? Of ziet het er gewoon anders uit aan de buitenkant dan bij Boomers, maar wordt het werk toch gedaan - misschien zelfs op meer innovatieve of efficiënte manieren?

Er valt nog veel af te wachten.

Zullen de Millennials echt 25 banen hebben voor ze op pensioen gaan en vijf carrières smeden? Wat als de economische omstandigheden aanzienlijk verbeteren voor de late Millennials? Zullen zij er meer voor open staan om toe te treden (en langdurig te blijven) bij gevestigde bedrijven? Leidt iemand van de Gerenatie X de Millennials toch anders dan de Boomers en Builders deden? Dus voordat u gelooft dat deze vragen zich enkel binnen uw bedrijf stellen: kijk gerust eens rond - u bent niet alleen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info